Reisinformatie voor je vakantie

Vakantie Belgie

Vlag van Belgiƫ
Vakantie Belgie

De oppervlakte van België is maar liefst 32.547 vierkante kilometer. Het noorden grenst aan Nederland, het oosten aan Duitsland, het zuidoosten aan Luxemburg en het zuiden aan Frankrijk. De westkant grenst aan de Noordzee. Fijne zandstranden en volgebouwde dijken vormen daar een kustlijn van zeventig kilometer. De Schelde en de Maas zijn de twee belangrijkste rivieren. Grofweg kan het land in drie delen worden verdeeld: Laag-België, Midden-België en Hoog-België.
Laag-België bestaat uit polders langs de kust. De Leemstreken in Henegouwen, Haspengouw en Brabant en het plateau van Kempen behoren tot Midden-België. Hoog-België ligt ten zuiden van de Sambre en de Maas.

België telt in totaal tien provincies: Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en West-Vlaanderen. Luxemburg is qua oppervlakte de grootste provincie (4440 vierkante kilometer), Waals-Brabant de kleinste (1091 vierkante kilometer).

Het oorspronkelijke duinlandschap is bewaard gebleven in twee grote natuurgebieden:

het Zwin en de Westhoek. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen, ten zuiden van Brugge, ligt het Houtland. In dit gebied stonden vroeger veel bossen. Een deel daarvan is bewaard gebleven. Het andere deel is in gebruik als weide en akkerland. België kent veel streken en gebieden met verschillende karakteristieken, zoals het land van Waas, de Rupelstreek, de Vlaamse bergen en Ardennen, Payottenland, het Maasdal en de Kempen. Het land van Waas is een agrarische streek in het noordoosten van Vlaanderen met bolvormige velden en akkers. De bergtoppen in de Vlaamse bergen zijn eigenlijk getuigenheuvels . Het hoogste punt van dit gebied is de Kemmelberg met een hoogte van 159 meter.

Klimaat

Het klimaat van België vertoont veel overeenkomsten met het Nederlandse klimaat. Zachte winters, koele zomers en wisselvallig weer zijn de voornaamste kenmerken. Naast het zeeklimaat in Laag-België, Midden-België en de polders, kent men hier ook een gematigd landklimaat. De temparatuurverschillen tussen zomer en winter zijn ten zuiden van de Sambre en de Maas iets hoger dan in het noorden. Juli en augustus zijn de natste maanden van het jaar. In Vlaanderen valt gemiddeld 650 tot 750 millimeter neerslag. De Voerstreek is het natste gebied waar gemiddeld achtduizend tot duizend millimeter neerslag per jaar valt. In de maanden juli en augustus ligt de temperatuur rond de 22 graden. Ondanks het feit dat het veel kan regenen, is de kans op zon in deze maanden het grootst.

Flora en fauna

Het belangrijkste bos van België wordt beheerd door de staat en heet Forêt de Soignes. Een gedeelte van het bos wordt bewoond door boskatten, herten, fazanten en één van de grootse Europese populaties sperwers. In de nationale plantentuin van België, ten noorden van Brussel, bevindt zich één van de grootste plantencollecties van Europa. Je kunt er voornamelijk Afrikaanse en Belgische plantensoorten bezichtigen. Ten noorden van Antwerpen, bij de grens met Nederland, bevindt zich het Kalmthoutse Heide reservaat. Verschillende vogel- en vleermuizensoorten verblijven in dit reservaat. In het Zwin reservaat bevinden zich meerdere vogelsoorten en uitzonderlijke flora zoals glasswort en seablite .

Staat en economie

België is een constitutionele monarchie. De koning heerst zonder te regeren, maar toch is zijn rol van essentieel belang. Zijn voornaamste taken zijn het benoemen van een formateur zodra de verkiezingen zijn afgelopen, het ontmoeten van belangrijke personen en het ondertekenen van wetten. Nadat Koning Boudewijn in 1993 overleed, legde de huidige koning Albert II zijn eed af. Hij is daarmee de zesde koning van België sinds 1831.

Import en export

Van oudsher worden de grondstoffen en producten voor de binnenlandse markt en exportproductie ingevoerd. Het grootste gedeelte van de inkomsten haalt België uit de handel die zij drijft met haar buurlanden. Per jaar worden er miljoenen tonnen aan goederen naar Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Italië verscheept.

Landbouw en industrie

Slechts drie procent van de bevolking is werkzaam in de landbouw. De voornaamste gewassen zijn tarwe, aardappelen en suikerbieten. De veeteelt bestaat voornamelijk uit runderen en varkens. Voor de export worden er tomaten en witlof verbouwd. Vroeger was de landbouw een belangrijke inkomstenbron, maar tegenwoordig viert de commerciële sector hoogtij. De grootste industrieën zijn de voedsel-, machine-, elektronische goederen-, chemicaliën en textielindustrie. De bedrijvigheid in Brussel is bepalend voor maar liefst vijftien procent van de Belgische economie. Mede dankzij de vestiging van de voornaamste EU-kantoren is de hoofdstad zeer aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. Ook langs de kustlijn wordt goed zaken gedaan, omdat daar zestig procent van de toeristen verblijft.

Bevolking

Hoewel we dezelfde vlag hebben en als één man achter onze Rode Duivels staan, kan niet worden ontkend dat België de voorbije decennia zeer sterk geëvolueerd is om tegemoet te komen aan het verlangen naar grotere zelfstandigheid van zijn verschillende bevolkingsgroepen. Van een gecentraliseerde eenheidsstaat is België opgeschoven naar een federaal georganiseerd land.

In België wonen drie gemeenschappen. De Vlamingen in het noorden van het land spreken Nederlands en zijn de grootste bevolkingsgroep. Daarna komen de Walen in het zuiden die Frans spreken. Brussel is officieel een tweetalig gewest maar de meerderheid van de bevolking is er Franstalig. In het oosten ten slotte is er nog de kleine Duitstalige gemeenschap.

Deze ingewikkelde toestand maakt het moeilijk om de eigenheid van de Belgische bevolking precies te omschrijven. Toch is er een aantal eigenschappen die we Belgisch kunnen noemen in de zin dat we ze bij de meeste Belgen aantreffen.

Zo zijn de Belgen doorgaans bescheiden en gematigd. Er wordt ook gezegd dat ze gastvrij zijn en gulle levensgenieters. Het grote aantal cafés en restaurants lijkt dat te bevestigen. Desondanks gaan ze door voor harde werkers. De productiviteit van de Belgische werknemers is een van de hoogste ter wereld.

De Belgen staan er ook om bekend dat ze "een baksteen in hun maag hebben". Ze investeren aanzienlijke bedragen in hun woning en aangezien de bouwgronden alsmaar schaarser worden (de bevolkingsdichtheid bedraagt 315 inwoners/km²), beleeft de renovatiesector gouden tijden.

Hoewel het aantal huwelijken blijft dalen, is het gezin nog steeds een van de hoekstenen van de Belgische samenleving. Dat neemt niet weg dat de gezinsgrootte afneemt, een verschijnsel dat zich ook in andere landen van de Europese Unie voordoet. De vruchtbaarheidsgraad ligt momenteel op 1,56 kinderen per vrouw. België wordt daardoor geconfronteerd met een verouderende bevolking : 15% is ouder dan 65 jaar. De levensverwachting ligt momenteel op 75 jaar voor de mannen en 81 jaar voor de vrouwen.

De Belgen hebben ook dezelfde Grondwet waarin onder meer de kiesplicht en de vrijheid van godsdienst staan ingeschreven. Op het gebied van onderwijs is de schoolplicht eveneens bij wet geregeld. Kinderen moeten gedurende een periode van 12 jaar, tussen hun 6de en 18de jaar, naar school gaan.

De Belgische samenleving is gebaseerd op solidariteit. Ondanks de verouderende bevolking functioneert het systeem van sociale zekerheid perfect. Kinderbijslagen, pensioenen, ziekteverzekering, werkloosheidsuitkeringen en betaalde vakantie worden uitgekeerd aan al wie er recht op heeft. De kwaliteit van de gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld en volgens een enquête vindt bijna 80% van de Belgen dat ze in zeer goede gezondheid verkeren.

Wat de levensstandaard betreft zijn er ongelijkheden tussen de inwoners van de verschillende gewesten, maar in het algemeen is België ook hier op wereldschaal bij de eersten.

Ten slotte dient ook opgemerkt dat België, dat door verschillende taalgrenzen doorkruist wordt en waar de sociaal-economische realiteit en het identiteitsgevoel van gewest tot gewest verschillend zijn, de conflicten die door deze verschillen soms rijzen altijd vreedzaam heeft opgelost. Dit is het befaamde 'Belgische compromis'.

Cultuur

Mede dankzij de hoge cultuurdiversiteit zijn bijna alle kunstscholen in België vertegenwoordigd. Een aantal stromingen zoals de Keltische en Spaanse kenden in België hun hoogtepunt. In de 20e eeuw ontstond de architectuurstroming Art Nouveau. Deze stijl verspreidde zich over heel Europa. Veel gebouwen in België, zoals de universitaire bibliotheek in Gent (de Boekentoren), zijn in deze stijl ontworpen. Een aantal bekende Belgen zijn: Jacques Brel, Hugo Claus, Peter-Paul Rubens, Harry Dickson, Guust Flater, Kuifje, Zap Mamma, Raymond van het Groenewoud, Clouseau en The Radio's.

België kent een aantal omgangsvormen die niet veel afwijken van de Nederlandse. Zo mag er in openbare gebouwen niet gerookt worden. De bediening in cafés en restaurants is bij de prijs inbegrepen, een fooi is dus niet noodzakelijk. In de bioscoop of in het theater worden de programma's aangeboden door een gastdame of -heer. Het is gebruikelijk dat hij of zij zo'n twintig frank krijgt. Zowel de Fransen als de Walen worden graag aangesproken met u. Tutoyeren vindt men in het algemeen onbeleefd.

Eten

In Vlaanderen bestaat een gemiddeld ontbijt uit boterhammen belegd met boerenhesp en boter. Ook wordt er kop of hoofdvlak gegeten: mals vlees uit een varkenskop, gestoofd met laurier, kruidnagel, zout, peper en ui. Soep is zeer geliefd bij de Belgische bevolking, vooral aan het begin van de middag. Een ander belangrijk deel van de dagelijkse maaltijd is de aardappel - gekookt, danwel gefrituurd, gestampt of gestoofd. Een specialiteit is de friet geserveerd met mosselen, karbonade of hutspot.

Restaurants

In België bevinden zich enorm veel restaurants. Belgen eten en drinken graag en doen dat vooral buitenshuis. Er is voor elk wat wils: van eetcafé tot viersterrenrestaurant. In toeristische plaatsen worden op alle momenten van de dag warme maaltijden geserveerd. Een menu kost ongeveer tussen de 8 en 15 euro. Een middagmaaltijd kost tussen de 7 en 10 euro en een diner in een chiquer restaurant kost gemiddeld 30 euro. Een luxueus restaurant kan in een aantal gevallen ook best omschreven worden als goedkoop en andersom.

Vervoer

Het openbaar vervoer in België is erg goed geregeld. Er zijn busdiensten die de plaatsen buiten de grote steden met elkaar verbinden, maar ook de treinen hebben een uitstekende dienstregeling. Bij de plaatselijke toeristenbureau's kun je de dienstregelingen opvragen. Op elk station is er de mogelijkheid om spullen in een kluisje op te slaan. Mocht je bijvoorbeeld zin hebben om de omgeving met de fiets te gaan verkennen, dan kun je op het station een fiets huren.

Het is alleen niet erg handig om tijdens de spitsuren te gaan reizen. De tien miljoen Belgen wonen samen op een oppervlakte van 30.500 km2. De bevolkingsdichtheid is een van de hoogste ter wereld. In de spits is 90% van de werkende mensen zich van en naar huis aan het verplaatsen. Dit dagelijks terugkerend ritueel zorgt ervoor dat de stations uitpuilen en op de wegen rondom de steden steevast files staan.

Taal

België kent twee talen, namelijk het Frans en het Vlaams. De Frans sprekende Belgen wonen in het zuiden (Wallonië), de Vlaams sprekenden in het noorden (Vlaanderen). Het Vlaams vertoont veel overeenkomsten met het Nederlands. In Vlaanderen zul je als Nederlands sprekende weinig problemen ondervinden als je je verstaanbaar wilt maken. In het uiterste oosten van de Ardennen ligt een kleine regio waar de bevolking Duits spreekt. De steden Brugge en Antwerpen zijn Vlaams, maar Brussel is tweetalig. De meeste inwoners van Brussel, ongeveer 85 procent, spreekt Frans (en dat terwijl de stad gelegen is in Vlaanderen). Toeristen in Brussel die geen Frans spreken kunnen zich verstaanbaar maken in het Engels. Ook elders in het land is de tweetaligheid hoor- en zichtbaar. Sommige steden hebben zowel een Vlaamse als Franse naam. Voorbeelden zijn Gand - Gent, Bruxelles - Brussel, Anvers - Antwerpen, Liège - Luik, Meuse - Maas, Bruges - Brugge en Malines - Mechelen.

Belgie vakantie informatie

Hoofdstad: Brussel
Ligging: Europa
Oppervlakte: 30.510 km2
Inwoners: 10.364.388