Reisinformatie voor je vakantie

Vakantie Tanzania

Vlag van Tanzania
Vakantie Tanzania

Tanzania ligt in oostelijk Afrika, nét onder de evenaar. Geografisch gezien ligt het land tussen 1 en 11 graden zuiderbreedte, tussen 30 en 39 graden oosterlengte. In het noorden wordt Tanzania begrensd door Kenia, Lake Victoria en Oeganda. In het oosten ligt de Indische Oceaan met de eilanden Zanzibar en Pemba en in het zuiden vinden we Mozambique en Zambia. Als je de westelijke grens over gaat kom je in Zaïre, Rwanda en Burundi. Met z'n 945.087 vierkante kilometer (waarvan 886.040 vierkante kilometer land) is Tanzania ongeveer veertien keer zo groot als België en Nederland samen. De afstand tussen Moshi in het noorden en Songea in het zuiden bedraagt ruim 1300 kilometer. Tussen Dar es Salaam in het oosten en Kigoma in het westen ligt ruim 1600 kilometer.

Het landschap van Tanzania is erg variërend. Hoogvlaktes en dalen wisselen elkaar onverwacht af. Je vindt er savannen, maar Mount Kilimanjaro met als piek de 5895 meter hoge Uhuru wordt met recht 'het dak van Afrika' genoemd. Die hoogteverschillen veroorzaken verschillende klimaten, wat weer invloed heeft op de flora en fauna van het land.

Klimaat

Vanuit de ligging ten opzichte van de evenaar gezien, heeft Tanzania natuurlijk een tropisch klimaat. Maar vanwege de afwisseling in het landschap kent het eigenlijk verschillende klimaten. De extremen even niet meegerekend (op de Kilimanjaro vriest het en op sommige plaatsen in het binnenland kan de temperatuur gemakkelijk tot boven de veertig stijgen), kent het land best aangename gemiddelden.

Het hele jaar valt er wel enige regen in Tanzania, met uitzondering van een aantal plaatsen in het binnenland. Men spreekt van lange regens in de maanden maart tot en met mei en korte regens gedurende oktober tot en met december. De meeste regen valt gedurende de lange regens. De regenval is dan ook intensiever.

Over het algemeen is het kustgebied bijna het hele jaar warm en vochtig. De temperaturen variëren tussen de 22 en 30 graden en de gemiddelde luchtvochtigheid ligt tussen 75 en 80 procent. De avonden en nachten kunnen fris zijn en als je deze gebieden bezoekt, is het hebben van een sweater of trui beslist geen overbodige luxe.

Flora en Fauna

De meeste toeristen bezoeken Tanzania om te kunnen genieten van de vele verschillende soorten wilde dieren. Recente tellingen wezen uit dat in de twaalf nationale parken meer dan vier miljoen wilde dieren voorkwamen. De totale oppervlakte van de nationale parken bedraagt bijna 42.500 vierkante kilometer. Over de wildreservaten zijn geen exacte gegevens voorhanden. In aantallen overtreffen deze waarschijnlijk die van de nationale parken. Uitgaande van de totale oppervlakte moet je die conclusie bijna trekken: ongeveer 95.000 vierkante kilometer wildreservaat staat de dieren ter beschikking. En als toerist kun je tegen betaling meegenieten.

Veel mensen reizen naar Tanzania om kennis te maken met de dieren in hun oorspronkelijke omgeving. Hoewel ze beschermd zijn, is het makkelijk ze te ontmoeten. Overal in het land komen wilde dieren voor. De nationale parken en wildreservaten zijn echter de plaatsen bij uitstek om ze gemakkelijk te observeren en om veel verschillende dieren bij elkaar te vinden.

Politiek/Economie

Politiek
Jamhuri ya Mwungano wa Tanzania
De officiële naam van Tanzania is Jamhuri ya Mwungano wa Tanzania, United Republic of Tanzania. Het land is ontstaan in 1964 door het samengaan van het toenmalige Tanganyika en Zanzibar. Het rechtssysteem in deze democratische republiek is naar Brits voorbeeld, aangevuld met Tanzaniaanse en Zanzibari inbreng.

Parlement

Het parlement, de National Assembly, bestaat uit 269 leden, waarvan er 232 rechtstreeks gekozen zijn. Gezien de godsdienstige en sociale achtergronden hadden vrouwen nauwelijks kans om gekozen te worden. Om die reden zijn er 37, overigens uit politieke kring afkomstige dan wel in politiek geïnteresseerde, vrouwen aan toegevoegd. De verkiezingen vinden in het gehele land plaats. De gekozenen kunnen dus rekenen op landelijke steun. Elke meerderjarige Tanzaniaan is stemgerechtigd. In Tanzania is iemand meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd.

Parlement van Zanzibar

Behalve dat de inwoners van Zanzibar goed vertegenwoordigd zijn in de nationale volksvertegenwoordiging op het vasteland, heeft men op Zanzibar een eigen parlement. Dit parlement beslist over aangelegenheden die uitsluitend het eiland aangaan. Het huis van afgevaardigden telt 59 leden waarvan er 50 rechtstreeks gekozen zijn en waaraan 9 vrouwen zijn toegevoegd.

Verkiezingen

Het land is onderverdeeld in 25 administratieve districten. De laatste verkiezingen vonden plaats in 2000. Een regeringsperiode duurt vijf jaar, zodat er in 2005 opnieuw verkiezingen plaats zullen vinden, zowel voor de volksvertegenwoordiging als voor een nieuwe president. De president wordt terzijde gestaan door twee vice-presidenten: de minister-president van Tanzania en de president van Zanzibar.

Economie

Tanzania behoort tot de ontwikkelingslanden en is daarom sterk afhankelijk van ontwikkelingshulp. Het is één van de armste landen ter wereld. Ondanks het feit dat het lange tijd overheerst werd door Europese landen als Portugal, Duitsland en Engeland, is er aan de economische ontwikkeling weinig gedaan. Door de Duitsers werd de infrastructuur ter hand genomen en de centrale spoorlijn is door hen tot stand gebracht (maar bij hun vertrek helaas weer gedeeltelijk verwoest). Groot-Brittannië liet het land in grote armoede achter en toen Julius Nyerere aantrad als eerste president, begreep hij als geen ander dat er veel moest veranderen.

Buitengewoon vruchtbaar

Grote delen van Tanzania zijn buitengewoon vruchtbaar en het is dan ook verbazingwekkend dat daar niet meer economische winst uit voortvloeit. Talrijke missers op politiek gebied deden de economie helaas geen goed. De oorlog met Oeganda deed Tanzania financieel de das om: de kosten bedroegen ruim 500 miljoen Amerikaanse dollar. Eerder was al een economisch samenwerkingsverband tussen Kenia, Tanzania en Oeganda (de East African Economic Community ) mislukt.

Landbouw

De wankele economische toestand van Tanzania steunt nog steeds op het verbouwen van sisal, de grondstof voor de vervaardiging van touw. Er wordt nu echter nog slechts een fractie verbouwd van de vroegere hoeveelheid. Verder is het verbouwen van specerijen zoals kruidnagels (80 procent van de wereldhandel), nootmuskaat en peper belangrijk. Het verbouwen van koffie heeft een geweldige vlucht genomen en de katoencultuur is sterk in opkomst. Verder zijn thee, cashewnoten en kokos van belang voor de economie. Tanzania heeft ook bodemschatten: diamant, goud, tin en mica brengen wat geld in het laatje.

Bevolking

Er wonen ongeveer 32 miljoen mensen in Tanzania, verdeeld over bijna 130 stammen. Gemiddeld is dat ongeveer dertig mensen per vierkante kilometer. In de kustgebieden bedraagt het aantal mensen per vierkante kilometer echter ruim driehonderd. Zo'n 23 procent van de Tanzanianen woont op het platteland.

Bantoes

Het grootste deel van de bevolking heeft een Bantoe-achtergrond, al heeft er veel vermenging plaatsgevonden met Arabieren en Perzen. Een kleine bevolkingsgroep heeft duidelijk Aziatische voorouders, terwijl Europeanen absoluut in de minderheid zijn. De stammen variëren in grootte tussen enkele miljoenen tot enkele honderden. De Nyamwezi vormen de grootste groep, zij maken vijftien procent van de bevolking uit. De twaalf grootste stammen zijn verantwoordelijk voor ruim vijftig procent van de bevolking. De nog zeer primitief levende Hi is waarschijnlijk de kleinste stam, hoewel officiële cijfers daarover ontbreken. Sommige stammen houden nog erg sterk vast aan hun traditionele gewoonten en kleding. Het duidelijkste voorbeeld daarvan vindt je bij de Maasai.

Cultuur

Muziek

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van de Oost-Afrikaanse volkeren. Het klinkt allemaal wat minder gecultiveerd dan de muziek waaraan men in West-Europa gewend is, maar dat is logisch: het temperament van de Afrikanen ligt even iets anders. Drums in vele toonaarden, allerlei klanken slaghout en uit hout vervaardigde xylofoons spelen een belangrijke rol. Ook dierlijke producten zoals hoorns dienen vaak als basis voor een muziekinstrument. Snaarinstrumenten zijn er in vele variëteiten, vaak met een plantaardige voorgeschiedenis, zoals kalebas en kokosnoot.

Dans

De dans heeft altijd een zeer belangrijke plaats ingenomen in de Afrikaanse cultuur. De bevolking gebruikt het als uiting van vreugde of verdriet, maar het is ook een middel ter bestrijding van ziekten en ter verjaging van boze geesten. Met zang en dans, gebruikmakend van traditionele muziekinstrumenten, wordt geprobeerd de goden gunstig te stemmen om zodoende een rijke jacht- of oorlogsbuit binnen te halen. In het verleden was verlies of winst tijdens een treffen tussen twee stammen dan ook vaak een teken van de kracht der goden.

Feestdagen

1 januari - Nieuwjaarsdag
12 januari - Zanzibar Revolution Day
5 februari - Oprichting van de CCM (Chama Cha Mapinduzi = politieke partij)
26 april - Union Day
1 mei - Dag van de Arbeid
7 juli - Farmer's day
8 augustus - Peasant's day
9 december - Onafhankelijkheidsdag
25 december - Eerste kerstdag
26 december - Tweede kerstdag.

Variabele feestdagen:
Id-ul-fitr (einde ramadan)
Goede Vrijdag / Pasen
Id-ul-haji (dag van de offerande)
Islamitisch nieuwjaar
Mouloud (geboortedag Mohammed)
Ramadan (vastenmaand)
Paspoort en Visum
Voor Tanzania is een visum verplicht. Het paspoort dient bij aankomst nog 6 maanden geldig te zijn.
Wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunnen afwijkende bepalingen gelden. Neemt u daarvoor contact op met de ambassade van Tanzania (zie onder nuttige adressen).
Wat neemt u verder mee: fotokopie van uw paspoort (in geval van verlies of diefstal), telefoonnummer SOS-centrale, kopie polis reisverzekering en eventueel een kopie van uw medisch paspoort, geld, creditcard en traveller cheques.

Geld en Valuta

De lokale munt is de Tanzaniaanse Shilling (100 Tsh = 0,85 Euro). Er bestaat geen beperking op de in- of uitvoer van vreemde valuta. Import of export van Tanzaniaanse Shilling is echter verboden. Geld kan worden gewisseld bij de 'National Bank of Commerce', of in één der vele wisselkantoren.

Als toerist moet je in Tanzania entreegelden van parken, hotels/lodges en vliegtickets in USD betalen.

Vervoer

FOX gebruikt de beste bussen die lokaal verkrijgbaar zijn. U dient er wel rekening mee te houden dat de bussen soms minder comfortabel zijn, dan dat we hier in Nederland gewend zijn.
De safari's in tanzania worden of wel in een minibusje (met open dak) of in een 4x4 aanbeboden, dit is afhankelijk van de grote van het gezelschap.
U wordt altijd gereden door een Engelssprekende chauffeur/gids die het land, de dieren en cultuur zeer goed kent.

Tijdsverschil

In de zomermaanden is er een uur tijdsverschil met Tanzania. In de winter is het 2 uur later dan in België en Nederland.

Elektriciteit
Er wordt gebruik gemaakt van 230 Volt, met een Engelse 3-polige stekker. Het kan in Tanzania voorkomen dat de stroom meedere keren per dag uitvalt.

Nuttige adressen
Ambassade van Tanzania
Parallelweg Zuid 215
2914 LE Nieuwerkerk/IJssel

Nederlandse Ambassade in Tanzania
2nd floor, ATC House
Ohio st at Garden Ave
Arusha
tel: 118593


BESTEMMINGEN

Dar es Salaam

De eerste stad van Tanzania, tevens hoofdstad is Dar-es-Salaam. De naam betekent "Haven van Vrede". De stad begon als een kleine vissershaven in het midden van de 19e eeuw toen de Sultan van Zanzibar een kreek wou ombouwen tot een veilige haven en handelsplaats. Nu is het een drukke metropolis met 1.5 miljoen inwoners en een haven waar Arabische dhows afwisselen met grote oceaanschepen.

Dar-es-Salaam is één van de meest losse en relaxte steden ter wereld. In de stad leven mensen van verschillende etnische afkomst, ras, religie en ideologie samen. Het is Tanzania's belangrijkste haven en commercieel centrum, en blijft de feitelijke hoofdstad, al is de officiële hoofdstad tegenwoordig Dodoma, 480 km in het binnenland. Het drukke Dar-es-Salaam bezit spectaculaire winkelstraten, monumenten en luxueuze "beach resorts".

Het is tegelijkertijd een historische en een moderne stad. Sommige gebouwen hebben een sterk koloniale architectuur, terwijl andere de uitdrukking zijn van vroeg-Arabische en Oosterse invloeden. Het National Museum bevindt zich vlak naast de botanische tuin in het centrum van de stad. Het herbergt belangrijke archeologische collecties, vooral de fossiele vondsten van de Zinjanthropus man, en een collectie over de minder fraaie kant van de slavenhandel in Zanzibar. Ongeveer 10 Km buiten het centrum kan men ook het Village Museum bezoeken. Dit musem geeft een levend beeld van de authentieke huizen in verschillende delen van Tanzania. Tijdens het weekend worden hier traditionele dansen opgevoerd.

Oyster Bay (Oesterbaai) heeft een mooie tropische kustlijn en het is strand dat zich het dichtst bij de stad bevindt. Het kleine onbewoonde eiland Mbudya Island, een 3-tal km buiten de kust, is een paradijs voor waterskiërs. De stranden zijn breed, idillisch en zuiver. Verschillende strandhotels en luxueuze "beach resorts" serveren het lekkerste van wat de zee te bieden heeft, en watersport faciliteiten voor snorkelen, windsurfen, diepzeeduiken en vissen worden nog steeds uitgebreid.

Zanzibar

Op het voormalige slaveneiland Zanzibar tref je zowel specerijen- plantages als witte stranden en wuivende palmen. Zanzibar is wereldwijd bekend als het 'kruideneiland', en sinds lang vindt men op het eiland grote kruidnagel- en kokospalmenplantages. Een spice tour duurt ongeveer 5 uren en is uitermate interessant: men kan er zien hoe kokosnoten, bananen, peper, cacao, limoenen, vanille, apenootjes en nog veel meer groeien.

De naam Zanzibar roept exotische en romantische beelden op. Zanzibar is eigenlijk de naam van twee eilanden samen, nl. Unguja en Pemba. Het stadje Zanzibar ligt op Unguja, het eiland dat algemeen als "Zanzibar" wordt aangeduid. Zanzibar is één der mooiste eilanden in de wereld, een juweel in de Indische Oceaan. Het is vanaf deze kusten dat de grote Europese ontdekkingsreizigers Burton, Speke, Kraph, Reubman en Livingstone hun expedities naar het binnenland van Afrika begonnen.

Zanzibar's Stone Town is een fascinerende plaats om te wandelen en in te "verdwalen". Het is een chaotisch labyrinth van draaiende straatjes met witgewassen huizen met prachtig gebeeldhouwde deuren. Er is een eindeloze rij van winkeltjes, bazaars, moskeeën, gerechtshoven en forten, twee voormalige paleizen van de Sultan, twee grote kathedralen, oude koloniale huizen een publiek badhuis in Perzische stijl en een bizarre collectie van vreemde consulaten. De vele smalle steegjes van het oude stadje zijn een levendige herinnering aan de lange en kleurrijke geschiedenis van het eiland.

Mount Kilimanjaro National Park

De bekendste plek in het land is de berg Kilimanjaro, ook bekend als "het dak van de wereld". Deze kolos is de hoogste vrijstaande berg ter wereld en één van de grootste vulkanen die ooit uit de aardkorst tevoorschijn kwamen. Op heldere dagen kan men hem al vanaf een afstand van 160 kilometer zien. De top ligt maar drie graden onder de evenaar, maar is altijd bedekt met sneeuw en ijs. De piek Uma is 5.895 meter hoog.

Ngorongoro Conservation Area

Het Ngorongoro conservation area. Hier bevindt zich de Ngorongoro krater. Dit is de krater van een vulkaan die waarschijnlijk al 250.000 jaar uitgedoofd is. Van bovenop de krater (die 20 km breed en 600 m hoog is) is het uitzicht misschien niet zo indrukwekkend. Maar, eens men door de overvolle jungle weer zijn weg naar beneden heeft gebaand, wordt men wel degelijk geïmpressioneerd. Men heeft de krater vergeleken met de ark van Noah, of de tuin van Eden. Het enige verschil: de krater bestaat ook in de realiteit! Noah zou hier in elk geval geen moeite gehad hebben om zijn dieren te vinden: leeuwen, olifanten, neushoorns, buffels en andere herbivoren van de vlakte zoals de wildebeest, Thomson's gazellen, zebra's en reebokken. Verder zijn er nog duizenden flamingo's die in het lage water van het Magadi-meer waden. Dit meer bevindt zich op de vloer van de krater. De lokale masai-stam heeft het recht om hier zijn vee te laten grazen.

Serengeti National Park

De beste tijd om hier te komen is van december tot mei. U kunt dan de grote “migratie” volgen van de gnoe's en de zebra’s, achtervolgt door roofdieren op zoek naar een maaltijd.
Het Serengeti National park met een omvang van 14.763 Km² is het meest bekende wildreservaat van Tanzania. Men kan hier een glimp opvangen van hoe oost-Afrika er moet uitgezien hebben voor de komst van de "grote blanke jagers". Het nutteloos afslachten van de dieren begon op het einde van de 19e eeuw. Recentelijk, echter, hebben trofeejagers en ivoorhandelaars hun bijdrage geleverd tot de tol. Er leven letterlijk miljoenen dieren op de ogenschijnlijk eindeloze en boomloze Serengeti vlakten. Ze migreren constant, op zoek naar graasland terwijl ze ondertussen als prooi dienen voor een hele waaier van roofdieren. Het zicht van al die dieren is ongelooflijk en de aantallen waarover het gaat zijn fenomenaal. De ster van de jaarlijkse migratietocht is zonder twijfel de "wildebeest". Serengeti is echter ook bekend voor zijn leeuwen-, cheetahs- en giraffenpopulaties. Een verrekijker meebrengen!

Tarangire National Park

Het Tarangire National Park, dat in het droge seizoen thuishaven is voor duizenden olifanten, wordt gesymboliseerd door de baobabboom. Verspreid tussen acaciabossen en palmbomen biedt deze 'ondersteboven' boom een schuilplaats aan kleine zoogdieren en reptielen. De grote diversiteit aan vogels, met name ook roofvogels, maakt het tot een paradijs voor vogelaars.

Tanzania vakantie informatie

Hoofdstad: Dar es Salaam
Ligging: Afrika
Oppervlakte: 945.087 km2
Inwoners: 36.766.356