Reisinformatie voor je vakantie

Vakantie Thailand

Vlag van Thailand
Vakantie Thailand

Geheel Thailand wordt gekenmerkt door een weelderige begroeiing en is in landschappelijk opzicht te onderscheiden in vier gebieden. Het noorden en noordoosten zijn bergachtig met als hoogste punt de Doi Inthanon (2596m) ten zuiden van Chiang Mai. Deze streek is begroeid met teakwouden, rijstvelden en regenwoud(resten).

Het centrale laagland is het centrum van de Thaise rijstteelt. De belangrijkste rivier van Thailand, de Chaophraya, stroomt door dit gebied om vervolgens uit te monden in de Golf van Thailand, iets ten zuiden van Bangkok. Dankzij dit gebied is Thailand de op één na grootste rijstexporteur ter wereld, ondanks de lage rijstproduktie per oppervlakte-eenheid.

Het noordoosten van Thailand, gedomineerd door het droge Korat-plateau wordt begrensd door de Mekong rivier in het noorden en de grens met Cambodja in het zuiden. De grond is relatief arm en de landbouw is afhankelijk van de onregelmatige regenval. Het gebied is slechts voor een beperkt deel geïrrigeerd en wordt vooral gebruikt voor de produktie van rijst, cassave, jute en mais. Het zuiden van Thailand is begroeid met een weelderige tropische vegetatie.

Voor de kust liggen eilandjes met paradijselijke stranden. De bekendste hiervan zijn Koh Samui en het schiereiland Phuket. De landbouw bestaat uit diverse plantages met ananas, rubber of palmolie. Daarnaast vindt men langs de kust veel mangrovebossen met garnalenkwekerijen

Geschiedenis

Opgravingen in het noorden van Thailand, aan de Mekong rivier op het Korat plateau wijzen op een ontwikkelde cultuur uit ongeveer 3600 voor Christus. Dit volk hield zich al bezig met landbouw en was waarschijnlijk de eerste cultuur ter wereld die in het Bronzen Tijdperk leefde. In de periode daarna zijn deze mensen verdwenen, waarschijnlijk verdreven door stammen uit het noorden. Over de volgende eeuwen is weinig bekend. Vanaf 800 voor Christus tot de 13e eeuw na Christus vestigden zich vele volkeren in het huidige Thailand, zoals de Mons uit Birma en de Khmers uit Cambodja. In de tweede en derde eeuw zorgde de vele contacten met Indische handelslieden voor een sterke invloed van de Indische cultuur. In de 13e eeuw trokken de Thais, afkomstig uit Zuid-China (de huidige Chinese provincie Yunnan), naar het zuiden vanwege een inval van de Mongoliërs. Zij kwamen terecht in het gebied van de Korat vlakte in Noord-Thailand, een onderdeel van het rijk van de Khmers, dat zich uitstrekte van Cambodja tot Oost-Thailand. De Thai namen veel van hen over, vooral op gebied van bestuur, religie, cultuur en krijgskunde. Van de Mons namen de Thais het Theravada-boeddhisme over.

De koninkrijken Sukothai en Ayutthaya

Na de opstand tegen de Khmers in 1238 stichtten de Thai de stad Sukothai in de Menamvlakte. In deze periode ontstonden ook de vorstendommen van Phayao en Chiang Rai. De koning van Sukothai, Ramkhamhaeng, voerde het Thaise alfabet in, dat op de dag van vandaag nog steeds gebruikt wordt. Het schrift is een samenvoegsel van diverse Khmer alfabetten. Deze koning wordt beschouwd als stichter van het huidige Thailand en breidde zijn rijk uit tot in het huidige Maleisië en Myanmar. Het koninkrijk kende grote rijkdom, maar raakte in verval en in 1350 greep koning Ramathibodi I naar de macht en verplaatste de hoofdstad naar Ayutthaya. De stad werd het belangrijkste koninkrijk in de regio en het hart van Siam. Op het hoogtepunt van zijn macht in de 17e eeuw had Ayutthaya een miljoen inwoners, meer dan Londen in die tijd. De stad werd bewonderd om zijn gouden daken en Boeddha beelden. In deze periode waren er ook bloeiende contacten met Europese mogendheden. Na mislukte pogingen van Frankrijk om Siam te veroveren of te kerstenen, kreeg de Nederlandse VOC een belangrijke handelspositie die tot in de 18e eeuw tot een levendige handel leidden.

De Rama dynastie

In 1767 viel Ayutthaya in handen van Birma en werd de stad geplunderd en verwoest. Generaal Taksin wist te ontvluchten en vestigde de hoofdstad Thonburi aan de Chaophraya rivier, tegenover het huidige Bangkok. Taksin werd in 1782 afgezet door generaal Chakri, die zich daarna kroonde tot Rama I en hiermee grondlegger was van de huidige Chakri-dynastie. Hij verplaatste de hoofdstad naar de oostelijke oever van de Chaophraya-rivier, op de plaats van het markt-plaatsje Ban Kok ("dorp van de wilde pruimen") en noemde de stad Krung Thep, "de stad der engelen". Voor buitenlanders is de stad echter bekend geworden onder de naam Bangkok. De koningen die volgden wisten Siam te vrijwaren van een koloniaal bewind. Zij waren intellectueel zeer ontwikkeld en werden erg gewaardeerd door het volk. Rama IV zorgde er in het midden van de 19e eeuw al voor dat vrouwen alleen uit vrije wil mochten trouwen, wat erg modern was voor die tijd. Rama V schafte als een van de eerste in de regio de slavernij af en bouwde met Europese hulp aan de infrastructuur van het land. Na de staatsgreep in 1932 werd Thailand een constitutionele monarchie die een einde maakte aan de absolute macht van de monarchie. In 1938 nam maarschalk Phibul de macht over en werd het land steeds nationalistischer. Een jaar later werd de naam van het land veranderd in Thailand. Phibul belemmerde de uitoefening vaniet-Boeddhistische godsdiensten en wilde het land naar Westers model moderniseren. Zonder hoed en schoenen mocht men bijvoorbeeld openbare gebouwen niet betreden.

Taal

Thai is een uiterst complexe taal met 44 medeklinkers, 38 klinkers en vijf verschillende tonen. Weinig toeristen zullen in de gelegenheid zijn de taal in korte tijd te leren, maar enkele woorden zijn altijd handig. Mannen gebruiken het woord kap aan het eind van bepaalde zinnen en vrouwen het woord ka.

Klimaat

Thailand kent drie seizoenen: het hete seizoen van maart tot midden juni, het regenseizoen van juni tot oktober en het koele seizoen van november tot en met maart. Voor mensen uit ons klimaat is Thailand echter het gehele jaar een warm land. Volgens metingen van de Wereld Meteorologie Organisatie is Bangkok de warmste stad ter wereld, gekeken naar de dagmaxima en nachtminima over het gehele jaar. Het regenseizoen wordt gekenmerkt door hevige, korte stortbuien aangevoerd door de zuidwest moesson, die voornamelijk in de namiddag vallen.

Hoewel regen nooit plezierig is op reis, heeft dit toch ook voordelen. Immers het landschap is gedurende de vochtige periode prachtig groen, het ruikt heerlijk fris en het is minder stoffig op de wegen. In het noorden van Thailand valt echter een stuk minder regen en het noordoosten heeft op zijn tijd zelfs met droogte te kampen. In het noorden kan het 's nachts zelfs behoorlijk koel zijn.

Cultuur

Thailand staat bekend als het land van de glimlach en tijdens uw vakantie zult u regelmatig glimlachende gezichten ontmoeten. De glimlach is in Thailand een natuurlijk aspect van het leven en wordt vaak gebruikt om beschamende situaties het hoofd te bieden. Als u aan een Thai de weg vraagt, zal hij of zij u glimlachend antwoorden en u ergens heen wijzen, ook al heeft men geen idee waar u heen wilt.

De wijze van groeten, de wai, zal u bekend voorkomen. Dit traditionele gebaar wordt gemaakt door de handpalmen tegen elkaar te plaatsen en ze naar het gezicht te brengen, terwijl men het gezicht licht voorover buigt. Als buitenlander zal niemand u het echter kwalijk nemen als u gewoon een hand geeft. Het maken van een wai zal echter wel gewaardeerd worden vooral omdat men het niet van een vreemdeling verwacht.
Een ander punt met betrekking op het ontmoeten van Thais is de manier van aanspreken. In tegenstelling tot wat wij in het Westen gewend zijn is het de gewoonte mensen aan te spreken met de voornaam. Een prettige bijkomstigheid is dat men op deze manier tenminste niet zijn tong breekt over de ingewikkelde meerlettergrepige Thaise achternamen.

Let u tijdens uw vakantie op de speciale betekenis van hoofd en voeten in Thailand. Het hoofd is zowel letterlijk als figuurlijk het hoogste deel van het lichaam. Het zal dan ook als onvriendelijk en onaangenaam worden ervaren als u een aai over iemands bol geeft. In tegenstelling tot het hoofd, zijn de voeten het laagste deel van het lichaam en het is uiterst ongepast om met uw voeten te wijzen of over iemand heen te stappen. Denkt u hier aan als u gaat zitten, want in onze cultuur is het een goede gewoonte om met de benen over elkaar te gaan zitten, zodat wij onbedoeld de onderkant van onze voeten laten zien aan omstanders. Daarnaast dient u in Thailand rekening te houden met de Boeddhistische levenswijze en deze te respecteren. Monniken worden zeer gerespecteerd en dienen uiteraard met uiterste beleefdheid te worden behandeld.

Vanwege hun celibaatbeloften mogen Boeddhistische monniken geen vrouwen aanraken en niets uit hun handen aannemen. Als u een tempel bezoekt dient u gekleed te gaan op een manier die geen aanstoot kan geven. Ook dient u uw schoenen uit te trekken als u de tempel in gaat. Dit geldt overigens niet alleen voor tempels, want men doet ook zijn schoenen uit als men een particuliere woning binnen gaat.

94% van de Thai is Boeddhist. Samen met de monarchie is het Boeddhisme de belangrijkste bindende kracht binnen de Thaise samenleving. Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven van de Thai en komt op diverse manieren naar voren in het dagelijks leven. Zo ziet u 's ochtends de monniken in saffraankleurige gewaden over straat lopen om voedsel in te zamelen bij de gelovigen. Dit is geen vorm van bedelarij, maar een mogelijkheid voor de gever om zich verdienstelijk te maken. In het Boeddhisme zijn tolerantie en respect voor anderen belangrijke waarden. De kern van het Boeddhisme ligt in de Vier Edele Waarheden:
*dhukka, het (onvermijdelijke) lijden,
*samudaya, de oorzaak van het lijden, namelijk de begeerte,
*nirodha, de beëindiging van het lijden door het temperen van begeerte,
*magga, de weg naar beëindiging van het lijden via het Achtvoudige Pad. Dit pad bestaat uit een manier van leven met het juiste begrip, de juiste intentie, de juiste woorden, de juiste daden, de juiste manier om in levensonderhoud te voorzien, de juiste inspanning, de juiste zorgzaamheid en de juiste concentratie. Door op deze manier te leven kan men de begeerte doven en aangezien de begeerte de oorzaak van het lijden is, elimineert men op deze manier ook het lijden. Het uiteindelijke doel is het nirvana, dat wordt verworven na een lange cyclus van geboorte en wedergeboorte. Deze cyclus wordt bepaald door het handelen tijdens het aardse leven, de karma. Het nirvana is voor de meeste mensen niet te begrijpen en wordt eigenlijk meer gezien als een ideaal om naar te streven

Bevolking

Thailand staat bekend als het land van de glimlach en tijdens uw vakantie zult u regelmatig glimlachende gezichten ontmoeten. De glimlach is in Thailand een natuurlijk aspect van het leven en wordt vaak gebruikt om beschamende situaties het hoofd te bieden. Als u aan een Thai de weg vraagt, zal hij of zij u glimlachend antwoorden en u ergens heen wijzen, ook al heeft men geen idee waar u heen wilt.

De wijze van groeten, de wai, zal u bekend voorkomen. Dit traditionele gebaar wordt gemaakt door de handpalmen tegen elkaar te plaatsen en ze naar het gezicht te brengen, terwijl men het gezicht licht voorover buigt. Als buitenlander zal niemand u het echter kwalijk nemen als u gewoon een hand geeft. Het maken van een wai zal echter wel gewaardeerd worden vooral omdat men het niet van een vreemdeling verwacht.
Een ander punt met betrekking op het ontmoeten van Thais is de manier van aanspreken. In tegenstelling tot wat wij in het Westen gewend zijn is het de gewoonte mensen aan te spreken met de voornaam. Een prettige bijkomstigheid is dat men op deze manier tenminste niet zijn tong breekt over de ingewikkelde meerlettergrepige Thaise achternamen.

In tegenstelling tot de omringende landen is Thailand een welvarend land. Wij denken vaak, dat als wij naar de Tropen gaan we in aanraking komen met hele arme mensen, die wij graag op onze manier willen blij maken met kleding, snoepjes, pennen en dergelijke. In Thailand is dit absoluut niet aan de orde en men is eerder beledigd wanneer er een Hollandse vorm van liefdadigheid plaatsvindt, dan blij te maken. Uiteraard zijn er de 'brutale' kinderen, die u om alles en nog wat zullen vragen. Geef hen niets; u maakt ze alleen maar nog brutaler!

Politiek/Economie

Sinds 1932 is Thailand een constitutionele monarchie. De koning en regering bevinden zich in de hoofdstad Bangkok. Het land is verdeeld in 73 provincies, changwats, met aan het hoofd een door de koning benoemde gouverneur. Alhoewel de Thaise democratie de laatste jaren steviger in zijn schoenen is komen te staan, blijft het leger een belangrijke factor van betekenis. Staatsgrepen zijn in het verleden dan ook regelmatig voorgekomen. Het koningshuis wordt diep gerespecteerd door de Thaise bevolking. In vele winkels, huizen, tempels en openbare gebouwen hangt een portret van de koning Bhumibol Adulyadej, of Rama IX en koningin Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara. Een afbeelding van de koning en koningin mag nooit bespot worden en wordt het liefst zo hoog mogelijk boven ooghoogte van de mensen gehangen. De koning heeft nog steeds een belangrijke invloed op het politieke en religieuze leven.

Tijdsverschil

De tijd in Thailand loopt zeven uur vooruit op de Greenwichtijd. Dit betekent dat het in Amsterdam en Brussel zes uur ’s nachts is als het in Bangkok twaalf uur ’s middags is.

Beziensvaardigheden

River Kwai

Van de beroemde brug is alleen het stuk met bogen nog origineel. Een deel van de brug is vervangen na een bombardement van de Engelse luchtmacht. Wat nu nog rest is een gammele constructie van hout en staal en niemand zou er aandacht aan hebben geschonken als de brug niet zo'n beruchte historie had gehad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wilden de Japanners een spoorwegverbinding tot stand brengen tussen Birma en Thailand, waarin de rivier de Kwai een belangrijke schakel vormde. Tijdens de aanleg zijn tienduizenden krijgsgevangenen en dwangarbeiders overleden als gevolg van ziekte, ondervoeding en de slechte behandeling door de Japanners.

In de buurt van de spoorlijn liggen het kleine indrukwekkende Hollandse museum en twee begraafplaatsen waar vele Engelsen, Australiërs en Nederlanders liggen die stierven tijdens de aanleg van de spoorlijn.

Mae Hong Son

Zo'n 369 km ten noordwesten van Chiang Mai ligt Mae Hong Son in een schilderachtig dal om-geven door de jungle. De tocht is fascinerend door de hooglanden en weelderige bossen. De route naar Mae Hong Son wordt ook wel 'de weg met de tweeduizend bochten' genoemd. Vroeger was de rit alleen te maken op de rug van een olifant, maar met de aanleg van 'hoofd-weg nr. 108' is de route ook voor ander verkeer toegankelijk. Mae Hong Son is een mysterieuze plaats met een zeer goed bewaard gebleven eigen cultuur. Mae Hong Son is vooral bekend om de oorspronkelijke bewoners met de traditionele Thai Yai kleding, de schitterende - in Birmaanse stijl gebouwde - houten tempel en de beroemde Langnek-stammen. Hier krijgt elk meisje dat wordt geboren met volle maan een koperen ring om haar hals met als gevolg dat de nek tot onvoorstelbare lengte uitgroeit.

Koh Phi Phi

Na Phuket is Koh Phi Phi een van de bekendste stranbestemming in de Andeman Zee. De prachtige stranden, omzoomd door palmen en het smaragdgroene zeewater, maakt dit eiland tot een topper. Tevens vindt u hier de grillig gevormde kalksteenrotsen van het Nationale Park Ao Phang, welke we allemaal kennen uit de James Bondfilm "The man with the golden gun"en natuurlijk de film "The Beach". In werkelijkheid is deze film opgenomen op het eiland ernaast (Koh Phi Phi Leh), maar ook op het grotere eiland vind u nog paradijslijke strandjes. Een heerlijk eiland voor iedereen!

Koh Pha Ngan

Koh Pha Ngan wordt ook wel eens het party eiland van Thailand genoemd, dit komt voornamelijk door de Full Moon Party die hier maandelijks wordt gegeven en een must is om mee te maken als je van dansen houdt!
Op het strand van hat Rin draaien tegenwoordig de meest bekende DJ's en komen zo'n 5000 mensen samen om een geweldige avond te hebben.

Het eiland heeft nog steeds een echte hippie-uitstraling en is in de loop der tijd gelukkig niet mee gegroeid tot een massabestemming. Het leven is hier eenvoudig, zo ook de accommodatie.

Koh Samet

Vanuit de heksenketel Bangkok bent u binnen 3 uur op dit tropische paradijs. Koh Samet biedt een geweldige strandcultuur, vooral Hat Sai Kaew; een prachtig spierwit bountystrand, maar waar u ook leuke winkeltjes, internetcafés en duikscholen vindt.
Naast dit bekendere strand vindt u er ook veel kleine strandjes verscholen in een baai, waar u geweldig vis kunt eten in een van de primitieve restaurantjes op het strand. Ook is het binnenland een bezoek waard en helemaal per mountainbike. Tijdens uw tocht hoort u Gibbons krijsen in het oerwoud en fladderen reuze vlinders voorbij.

Koh Samui

Een van de mooiste tropische eilanden van Thailand met prachtige baaien, witte zandstranden, kristalhelder water en vele leuke restaurants, winkels en café’s. Samui heeft gelukkig nog steeds de lokale Thaise charme behouden met kleine vissersdorpjes en kokosnootplantages. Samui heeft voor elk wat wils; Chaweng en Lamai beach hebben vele trendy uitgaansgelegenheden, in Bophut en Maenam kunt u genieten van de relaxte Thaise sfeer met lokale eetstalletjes en verlaten stranden. De afstanden op Samui zijn klein. Behalve zon, zee en stranden valt er op Samui ook wat te zien: aanraders zijn de apenschool, de watervallen van Hin Lad en Na Muang, Big Buddha en de tempel van wat Phra Yai, en de mooie vlindertuin. Verder: scuba-diving, snorkelen, olifantensafari’s, mountainbiken en diverse health spa’s.

Monkey business op Samui

Kijk niet verbaasd als u achterop de bagagedrager van een scooter een aap ziet zitten. De berijder en de aap zijn namelijk op weg naar hun werk. Op het eiland worden apen getraind om van boomtop tot boomtop te springen om zo rijpe kokosnoten te plukken. Mannetjesapen plukken er wel 1000 per dag! Op Samui kunt u ook zo’n school bezoeken!

Koh Tao

Piepklein tropisch eilandje in de Andaman Zee, 70km van de kust en voornamelijk bezocht door individuele reizigers. Koh Tao is heel groen met een dramatisch bergachtig decor, kristalhelder water en heel veel palmbomen. Er zijn voornamelijk zandwegen, elektriciteit door generatoren (veelal alleen ’s avonds), beachcafé’s en lokale restaurantjes en accommodatie, voornamelijk bestaande uit eenvoudige houten cabana’s met twee bedden, een veranda met zitje, ventilator en/of airco (uitsluitend ’s avonds) en een douche (met lauw water) U hebt hier echter niet veel nodig, het is gewoon ‘terug naar de oorsprong’, een unieke ervaring, zeker voor een paar dagen. Koh Tao is geliefd om de koralen, duik- en snorkelmogelijkheden en de vermaarde ‘full moon’ strandparties. Overdag ‘loungen’ aan het strand maar ‘s avonds wordt er altijd wel ergens op het eiland een party georganiseerd (check de AC Club, de Whitening Club, Venus en Sairee Beach) die tot in de vroege uurtjes doorgaan.

Thailand vakantie informatie

Hoofdstad: Bangkok
Ligging: Aziƫ
Oppervlakte: 514.000 km2
Inwoners: 65.444.371