Reisinformatie voor je vakantie

Vakantie Vietnam

Vlag van Vietnam
Vakantie Vietnam

Vietnam grenst in het noorden aan China. In het westen aan Laos en in het zuidwesten aan Cambodja. Het heeft de vorm van een langgerekte 'S' en telt een oppervlakte van 330.500 km2; vergelijkbaar met Italië.

Vietnam is onder te verdelen in: het hoogland met de Rode-Rivier delta in het Noorden, de bergketen en de laagvlaktes langs de kust in het midden en de Mekong-delta in het zuiden. Het noorden wordt gekenmerkt door bergen en dalen. Het hoogste punt ligt op 3142 meter. Het centrale deel vorm een halve maan en wordt begrensd door de kustvlakte. Het zuiden wordt gedomineerd door de Mekong-delta en de gelijknamige rivier die met een lengte van 4200 km uit de Tibetaanse bergen komt.

Klimaat

Vietnam heeft door de ligging te maken met complexe weersomstandigheden en kent door de langgerektheid vele verschillende klimaatzones. Er is dan ook geen sprake van een goede of een slechte reisperiode. Vaak is een bepaalde regio wat koeler of vochtiger, terwijl het dan aan de kust weer droog is en een gemiddelde dagtemperatuur van 25ºC kent.

In het algemeen kan worden gesteld dat de temperaturen variëren tussen de 20º en de 35ºC. De vochtige tijd in het noorden is van oktober tot april en in het zuiden van april/mei tot oktober. Vaak impliceert dit een kletterende tropische regenbui van een uur, waarna de zon weer doorbreekt en het land weer heerlijk fris ruikt en de vegetatie rondom schitterend is.

Geschiedenis

De geschiedenis van Vietnam wordt gekenmerkt door eeuwen van onophoudelijke strijd, tegen steeds nieuwe vijanden. Het grootst was de strijd tegen de overheersing van Vietnams' grote, noordelijke buur: China.

Reeds 200 jaar voor Christus werd het koninkrijk Nam Viet gesticht, dat een groot deel van het huidige Zuid-China besloeg. Bijna 1000 jaar lang heeft er een strijd gewoed, met als inzet de Chinese provincie Vietnam. Hierdoor kent Vietnam vele Chinese elementen waaronder: recht, onderwijs, literatuur, taal en uiteraard de cultuur. De geschiedenis is bepalend geweest voor het complexe nationale karakter van de Vietnamezen dat is gevormd door het felle nationalisme en de strijdlust; ingegeven door het verlangen naar nationaal lijfsbehoud. De Chinese soevereiniteit is altijd beperkt gebleven tot het noordelijk deel van Vietnam. Het midden en zuidelijke deel maakten ieder een eigen ontwikkeling door, onder verschillende beschavingen.

De vroegste beschaving in het zuiden was het koninkrijk Funan, met als centrum de Mekongdelta. Later is dit gebied overgenomen door de Khmer. Centraal Vietnam was het domein van het machtige, hindoeïstische koninkrijk Champa, dat vooral tot bloei kwam rond het huidige Da Nang. Nadien volgende de Le-dynastie, met oorlogen tussen zowel China in het noorden en Khmer, als de Cham in het zuiden. Gedurende de Le-dynastie - toen de rust was weergekeerd - is het bestuur gereorganiseerd en is de natie tot bloei gekomen. Landbouw werd ontwikkeld en de universiteit van Hanoi werd gesticht. Dit had tot gevolg dat de gebieden steeds dichter bevolkt raakten. Men wilde uitwijken naar het zuiden, dat na vele nederlagen van Cham en Khmer zou eindigen in de huidige Mekongdelta. Door huwelijk werd de Le-dynastie opgevold door de Tran-familie, die wederom ten val werd gebracht. Vervolgens braken de tijdperken aan waarin de Ho-dynastie en de Ming-dynastie zegevierden. De Tay-Son-burgeroorlog maakte een einde aan de monarchen. Dit had tot gevolg dat de Fransen een politieke rol gingen spelen om vervolgens een koloniaal rijk op te bouwen. Het koloniale bestuur heeft op het gebied van landbouw en infrastructuur een positieve bijdrage geleverd. Echter met als gevolg grote onvrede, hoge belastingen en genadeloze pachtheren. Op deze voedingsbodem kon het communisme zich presenteren als enige remedie tegen de Franse onderdrukking. In maart 1945 zetten de Japanners de Fransen af en werd keizer Bao Dai geïnstalleerd, die vervolgens werd opgevolgd door Ho Chi Minh. Hiermee bestond Vietnam uit twee onafhankelijke landen: Noord- en Zuid Vietnam. Dit leidde tot een slepend conflict tussen China en de Sovjet Unie en de VS als geldschieter. In 1960 werd het Nationaal Front voor de bevrijding van Zuid-Vietnam opgericht, met als gevolg dat de VS zich steeds verantwoordelijker gingen voelen voor Zuid-Vietnam. Dit escaleerde en leidde tot de levering van hulp in de vorm van gevechtstroepen. Daarmee begon de tweede Indochina-oorlog uit de jongste geschiedenis. Een tragedie die eindigde in 1975, toen het Noorden het Zuiden versloeg en Vietnam weer één land werd. Talloze Vietnamezen werden in heropvoedingskampen geplaatst of sloegen op de vlucht in kleine bootjes.

De pogingen om het land na jaren van oorlog weer op te bouwen kwamen langzaam tot stand. Eerst tien jaren onder communistische invloed - die weinig goeds brachten - en pas in 1986 toen de regering overstapte op het vernieuwingsbeleid is het tempo om het land weer op te bouwen in ongekende hoogte gestegen.

Flora en Fauna

Kakkerlakken zijn in de tropen onvermijdelijke huisdieren; ongeacht de hygiëne. Ze zijn niet prettig maar gelukkig volkomen ongevaarlijk. Onverpakte levensmiddelen, fruit en vuil servies lokken vaak kakkerlakken en andere insecten. Airconditioning wordt geschuwd door deze indringers. Het plaatsen van mottenballen zorgt voor een indringende geur en een effectief middel dus om ongedierte buiten te houden!

Bevolking

Vietnam telt ruim 70 miljoen inwoners en neemt jaarlijks met 2 procent toe. Het grootste deel - zo'n 78% - woont op het platteland en is werkzaam in de rijstgebieden. De bevolkingsdichtheid is in de Rode-Rivierdelta het hoogst ter wereld. De grootste steden zijn Saigon, Hanoi en Haiphong met respectievelijk 6 miljoen, 3,8 en 1,4 miljoen inwoners. 87% van de bevolking is etnisch-Vietnamees, 2% is etnisch-Chinees en de overige Vietnamezen zijn Khmers, Chams of één van de andere 54 etnische minderheden.

Bijna iedereen is werkzaam in de landbouw (rijstverbouw) of in de handel. Typisch is het traditionele Vietnamese hoofddeksel de 'non la' ; een hoed van gevlochten plataanbladeren. Even zo typisch is de kleding voor de vrouwen, die de zogenaamde 'Ao Dai' dragen; een smal hooggesloten tuniek van satijn of zijde. Over het algemeen is de Vietnamees zeer vriendelijk en gastvrij. Buitenlanders worden vaak met grote nieuwsgierigheid en hartelijkheid begroet.

Vergeleken met andere arme landen heeft Vietnam een zeer goed opgeleide bevolking. De leer van Confucius, die tot voor kort van grote invloed was op het maatschappelijk leven, benadrukte de rol van educatie. Veel Vietnamezen zien een goede opleiding als het middel om vooruit te komen.

Slechts 15% van de inwoners is analfabeet. Dit is het laagste percentage van heel Azië. Het basisonderwijs telt twee niveaus: een onderbouw van vijf jaar en een bovenbouw van vier jaar. Er is leerplicht voor kinderen van 5 tot 15 jaar. Het onderwijs is gratis. Klassen tellen vaak meer dan vijftig kinderen en de leermiddelen zijn schaars.

De taal bestaat, net als die van de Chinezen, de Japanners en Koreanen uit woorden van één lettergreep, die op verschillende toonhoogte uitgesproken totaal verschillende betekenissen hebben. Voor ons dus onbegrijpelijk en niet uit te spreken. Over het algemeen wordt er redelijk Engels gesproken en de oudere Vietnamezen spreken goed Frans. De schriftelijke weergave wordt uitgevoerd in het Chinese karakterschrift. Wanneer u op eigen houtje de stad in gaat is het goed om de receptie te vragen de naam en het adres van uw hotel in Chinese karakters te laten opschrijven, zodat u met een 'cyclo' terug naar uw hotel kunt worden gebracht.

Politiek/Economie

In juli 1976 is de Socialistische Republiek Vietnam gesticht. De officiële naam luidt: Cong Hao Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam. Het hoogste wetgevende orgaan is de Nationale Vergadering. Dit parlement bestaat uit één kamer, waarvan de leden door middel van algemeen kiesrecht voor vijf jaar worden gekozen.

De uitvoerende macht is in handen van de regering onder leiding van de president. De huidige president is generaal Le Duc Anh, die in 1992 is benoemd tot volksvertegenwoordiger voor een periode van vijf jaar.

Vietnam is één van de armste landen ter wereld. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt 200 Dollar per jaar. De dertig jaar oorlogvoering heeft het land volledig uitgeput. De buitenlandse schulden zijn tot recordhoogte gestegen en in de jaren tachtig heerste er zelfs een hongersnood.

Naar schatting is 25% van de bevolking werkloos en als de groei van de bevolking niet drastisch afneemt, zal daar weinig verandering in komen. Anders dan in de Sovjet Unie was de perestrojka, de Vietnamese Doi Moi, een groot succes.

Sinds de introductie van deze hervormingen bedraagt de economische groei zo'n 7% per jaar. Kleine particuliere ondernemingen rijzen als paddestoelen uit de grond en ook het aantal buitenlandse investeerders neemt jaarlijks toe. Nederland neemt hierbij de tiende plaats in. Tot de exportproducten behoren katoen, tabak, suikerriet, thee, koffie en rubber.

Cultuur

Vietnam is een socialistisch land. Sinds de grondwetswijziging in 1980 heerst er godsdienstvrijheid en mogen burgers elke religie aanhangen. Het merendeel van de bevolking is boeddhistisch, een minderheid is katholiek, protestant of aanhanger van een sekte.

Animisme en voorouderverering zijn waarden die nog altijd worden nageleefd. Evenals het taoïsme en het confucianisme in aangepaste vorm worden beleefd. Naast de wereldgodsdiensten kent Vietnam ook een aantal inlandse religies.

Wettelijke feestdagen zijn: Voorouder- en tempelfeesten zijn volgens de maankalender:
1 januari: Nieuwjaar
4 januari: Vuurpijlenfeest in Ky provincie Ha Bac
3 februari:Stichting van de Communistische Partij
5 januari: Overwinning van Nguyen Hue op de Chinezen bij de heuvel Dong Da in Hanoi.
30 april: Dag van de bevrijding van Saigon
6 januari: Feest voor Koning Au Duong in Co Loa - Hanoi
1 mei: Dag van de Arbeid
6 februari: Herdenking van de gezusters Trung
19 mei: Verjaardag van Ho Chi Minh
15 maart: Feest voor de legendarische Hung-vorsten
2 september: Nationale Feestdag, Proclamatie van de Republiek
15 maart: Feest voor de Dinh- en Vroege Le-dynastie
16 augustus: Feest van de Hun-pagode en de Den Kiep Bac

U zult met regelmaat worden nagelopen door nieuwsgierige kinderen, die u om een snoepje of een schoolpen zullen vragen. Vaak zijn dit situaties waarbij men snel geneigd is iets te geven. Het probleem is vaak dat u niet alle kinderen om u heen blij kunt maken, met als gevolg dat er ruzie en irritatie tussen de kinderen onderling ontstaat. Daarnaast heeft het tot gevolg daar naarmate er presentjes worden gegeven door de 'rijke' toerist, men steeds brutaler wordt. Om dit te voorkomen maakt uw reisleider - op uw verzoek - een stop bij een schooltje, waar dan de presentjes worden overhandigd aan de hoofdonderwijzer. Deze kan dan bepalen welk kind in aanmerking komt voor een geschenk.

Hanoi

De hoofdstad Hanoi is in 1010 gesticht op de plaats van een oude nederzetting en vormt het historisch hart van de natie. Hanoi is met zijn meren, bomenrijke boulevards, kleurrijke markten, eerbiedwaardige pagodes en koloniale gebouwen een heerlijke stad! Hanoi telt ruim 3 miljoen inwoners en ligt zo'n 70 kilometer van de kust aan de Rode-Rivier. In Hanoi staan meer dan 300 bezienswaardige gebouwen. Veel gebouwen voeren terug naar gebeurtenissen, legenden en sagen. Heel fascinerend is het verkeer in en rondom Hanoi. Arbeiders, werknemers en ambtenaren komen uit de randgebieden en leggen vaak lange afstanden af op de brommer of op de fiets om naar hun werk te komen. Het verkeer brengt in de spitsuren een enorme verkeerschaos teweeg. Aan de zuidkant van het oude centrum lig het Hoan Kiem-meer, met aan de oever het hoofdpostkantoor, een warenhuis, kantoorpanden en in de zijstraatjes vele winkeltjes, restaurants en hotels. De tempel op het meer geldt als symbool voor de stad. Via een rood geverfde brug The Hue (Brug van de Rijzende Zon) loopt u naar het eilandje Ngoc Son (de Jadeberg), waar het monument van de schrijvers is geplaatst in de vorm van een kalligrafische penseel. Minstens zo fascinerend is het 35.000 m2 grote Ba Dinh-plein, waar Ho Chi Minh op 2 september 1945 de onafhankelijkheid proclameerde. Hier staat nu het mausoleum en het huis waar Ho Chi Minh vanaf 1958 woonde.

Vietnam vakantie informatie

Hoofdstad: Hanoi
Ligging: Aziƫ
Oppervlakte: 329.560 km2
Inwoners: 83.535.576