Reisinformatie voor je vakantie

Vakantie Frankrijk

Vlag van Frankrijk

Het eerste dat de reiziger in Frankrijk opvalt is, naast het landelijke karakter, zijn de opmerkelijke verschillen tussen de landstreken. Frankrijk is dan ook het enige Europese land dat zowel tot Zuid- als tot Noord-Europa behoort.
Frankrijk is het grootste West-Europese land, en meet 543.965 vierkante kilometer. Het land telt niet minder dan acht buurlanden: België en Luxemburg in het noorden. Duitsland, Zwitserland en Italië vormen de oostgrens. Andorra en Spanje zijn Frankrijks zuiderburen. Het minivorstendom Monaco, aan de Middellandse Zee, wordt aan de landzijde geheel door Frankrijk omsloten.
Frankrijk heeft een lange westkust. In het noordwesten scheiden het Nauw van Calais en Het Kanaal (Frans: La Manche ) Frankrijk van Groot-Brittannië. De Golf van Biskaje spoelt op de Franse zuidwestkusten. Deze Golf is in feite niets anders dan een deel van de Atlantische Oceaan. De zuidwestkusten worden daarom ook vaak aangeduid als de Atlantische kusten. De Middellandse Zee vormt Frankrijks zuidoostelijke begrenzing. In deze Middellandse Zee ligt het meest zuidelijke gedeelte van Frankrijk: het eiland Corsica.
Frankrijk bestaat voor een deel uit hooggebergten. De Pyreneeën in het zuiden vormen de natuurlijke grens met Spanje.

Hier komen toppen voor tot 3500 meter. De Franse Alpen, in het zuidwesten van het land, zijn nog hoger. Hier ligt ook de hoogste piek van het land: de beroemde Mont Blanc (4810 meter), op de grens van Italië. Naast de hooggebergten zijn er talloze oudere gebergten, die door sedimentatie behoorlijk zijn afgevlakt. Bekend zijn de Vogezen, het Centraal Massief en de heuvels van Normandië en Bretagne.
Er wonen 58 miljoen mensen in Frankrijk, wat neerkomt op een gemiddelde van 107 inwoners per vierkante kilometer. Maar dat gemiddelde is slechts een getal. Er zijn grote verschillen in bevolkingsdichtheid. In het algemeen kan gezegd worden dat de bevolkingsdichtheid naar het noorden toe groter wordt. Maar ook in het zuiden, bijvoorbeeld langs de Rhône, is de bevolkingsdichtheid groot.
Er zijn zeven grote rivieren die het land doorsnijden. De eerder genoemde Rhône, die vanuit noordelijke richting uitmondt in de Middellandse Zee. De Seine, Loire en Garonne die in oost-west richting afwateren naar Het Kanaal en de Atlantische Oceaan. En tot slot de Rijn, de Maas en de Schelde. Deze laatste rivieren zoeken hun weg naar het noorden, om tot slot via Nederland in de Noordzee uit te monden.

Cultuur
Wat geldt voor het landschap geldt ook voor de mensen: verscheidenheid en streek zijn de sleutelwoorden. De Fransen staan bekend om hun nationalisme (Chauvin was tenslotte een Fransman) maar wanneer een Fransman het over mon pays heeft, kan hij net zo goed zijn gewest als Frankrijk bedoelen. Fransen weten soms verbijsterend weinig over andere delen van hun land. De sterkste uitdrukking van verbondenheid met de eigen streek zijn de separatistische bewegingen.

Klimaat
Frankrijk heeft zeer uiteenlopende klimaattypes. Dat heeft te maken met een naar het oosten afnemende invloed van de Atlantische Oceaan. Maar ook de invloed van de Middellandse Zee in het zuiden en de aanwezigheid van gebergten hebben er mee te maken. Grofweg kan gezegd worden dat het grootste deel van Frankrijk te maken heeft met een zeeklimaat. Uitzonderingen daarop zijn het zuidoosten: daar heerst een Middellandse-Zee-klimaat. In de Alpen en Pyreneeën heerst een hooggebergteklimaat.
Het Franse klimaat verschilt per regio. Zo is het klimaat langs de westkusten veel gematigder dan in centraal Frankrijk waar de zomers heter en de winters kouder zijn. Het koudst wordt het, behalve in de bergen, 's winters in de Elzas. Terwijl Perpignan in het zuidoosten wordt beschouwd als de warmste stad van het land. In de zomer wordt het langs de Middellandse Zee vaak met gemak 35 graden, terwijl het tegelijkertijd in Parijs niet warmer is dan 18 graden. 's Winters kan het in de bergen en het noordoosten bitter vriezen, terwijl het langs de Côte d'Azur met 18 graden goed toeven is.
Er is geen seizoen aan te wijzen waarin Frankrijk het best te bezoeken is. Uiteraard biedt Zuid-Frankrijk zomers een hoop verleiding als je een zonaanbidder bent. Maar Parijs is zeker ook 's winters een bezoek waard, want er zijn niet veel steden zo romantisch als Parijs rond Kerstmis! Ook de Alpen en Pyreneeën bieden zomer- en wintervertier.

Flora
De plantengroei valt in Frankrijk samen met de klimaatgebieden. Zo kent waarschijnlijk iedereen wel de maquis , het Mediterrane struikgewas dat grote delen van Zuid-Frankrijk bedekt. De maquis was tevens de naamgever van het Franse verzet in de Tweede Wereldoorlog. In het Middellandse-Zee-gebied is de vegetatie toch duidelijk anders dan in de rest van het land. Zo groeien hier vijgen, amandels en olijfbossen. Langs de Côte d'Azur worden sinaasappels en citroenen verbouwd, en is het warm genoeg voor palmen.
De hooggebergten hebben weer een totaal ander karakter met veel naaldbossen en alpine bloemsoorten. In de rest van Frankrijk valt de de plantengroei vaak samen met de samenstelling van de grond. Loofbossen overheersen, maar op de meer rotsachtige bodems groeien ook naaldbomen. In Bretagne vind je de kenmerkende, door vroegere overbegrazing, kale heuvels waar voornamelijk gras en heide groeit.

Fauna
De grote Europese zoogdieren komen bijna allemaal nog voor in Frankrijk: herten en wilde zwijnen zijn vrij algemeen. In de Pyreneeën komen, hoewel zeldzaam, lynxen en bruine beren voor. Ook zeldzaam zijn otters, bevers, schildpadden en zeehonden. Het mediterrane deel van Frankrijk kent weer een heel eigen dierenwereld. Zo broeden er in de Camargue, een moerasgebied in de Rhônedelta, flamingo's en Egyptische gieren. Helaas is de jacht een voorname reden dat in Frankrijk de fauna steeds meer soorten verliest. Zo zijn vooral trekvogels gewilde jachttrofeeën.

Natuurgebieden
Frankrijk kent geen lange geschiedenis wat betreft het actief beheren van natuurgebieden. Pas laat in de twintigste eeuw is er een begin gemaakt met het ontwikkelen van speciale beheerparken. De meeste zijn te vinden in de Alpen en Pyreneeën (Parc National des Pyréneés). Een heel belangrijk beschermd gebied is de Camargue. Daar broeden, zoals al eerder gezegd, veel vogels waaronder soorten die nergens anders in het land voorkomen.

Staat en economie
Romeinse tijd
De bewoners van Frankrijk vóór de Romeinse tijd, vormden geen homogene groep. Zij waren een verzameling Keltische stammen, door de Romeinen voor het gemak maar allemaal aangeduid als Galliërs. Gallië viel 50 voor Christus in Romeinse handen door veroveringen van een zekere Julius Ceasar. Na de val van het Romeinse rijk vielen Germaanse stammen het land binnen. Van deze Germanen zou de Frankische stam de meeste invloed krijgen in het land.
De Frankische vorsten waren in naam de baas in het land, in de praktijk werd het land geregeerd door een scala aan lagere koningen en andere edelen. Ook bleek het grote rijk niet bestand tegen buitenlandse indringers. Zo werd in 911 een deel van Frankrijk aan de Noormannen gegeven (Normandië) in ruil voor het stoppen van aanvallen van de Scandinavische zeemannen.

Franse Revolutie
Pas in de zeventiende eeuw lukt het Zonnekoning Lodewijk de Veertiende om van Frankrijk een centraal geregeerde staat te maken. Maar de absolute regeerstijl van zijn nakomelingen leidde in 1789 tot de Franse Revolutie. Daarbij schoof de burgerij de koning aan de kant, wat uiteindelijk leidde tot de kroning van Napoleon Bonaparte. Hij kroonde zichzelf keizer van Frankrijk. Napoleon sleepte Frankrijk mee in zijn grootheidswaanzin, tot hij letterlijk zijn Waterloo beleeft. Toch blijft Frankrijk tot 1870 een keizerrijk. In de daarop volgende eeuw zal het land nog onder twee Wereldoorlogen zuchten, en meer dan eens verstrikt raken in koloniale oorlogen (Vietnam, Algerije). En ook ín Frankrijk blijft er een bepaalde onrust bestaan door groeperingen die zich los willen maken van Parijs (Baskenland, Corsica).

Republiek
Frankrijk is een republiek met aan het hoofd een president. Het land is verdeeld in departementen die op hun beurt weer clusters vormen in regio's. Deze regio's worden centraal geregeerd vanuit Parijs. Corsica neemt een aparte status in, en heeft sinds 1980 meer zelfbestuur gekregen.

Economie
De Franse economie is één van de belangrijkste ter wereld. Landbouw en industrie zorgen voor de grootste inkomsten, maar ook toerisme levert het land een hoop geld op.Belangrijke landbouw en veehouderijproducten zijn rundvlees, schapenvlees, zuivel (Franse kaas), granen en natuurlijk wijn. Frankrijk is 's werelds grootste wijnexporteur.
De industrie produceert en exporteert een breed scala aan producten. Auto's (Peugeot, Citroën, Renault), elektronica, fotografische producten enz. Hoogwaardige artikelen uit Parijs vormen een landeigen uitvoerproduct. Denk aan parfum, haute couture, sieraden en juwelen. Deze laatste groep artikelen wordt vaak aangeduid als articles de Paris .

Bevolking en cultuur
Hoewel de Fransen een enorme vaderlandsliefde koesteren - chauvinisme is niet voor niets een Frans woord - bestaat er niet zoiets als een doorsnee Fransman. De Fransen vormen niet een groep die zijn oorsprong vind in dezelfde voorouders. Veel Fransen hebben nog kenmerken in zich van de Kelten die het land ooit bevolkten: klein, donkerharig en gedrongen. Dit type Fransen kom je overal tegen, maar nog het meeste in de hoger gelegen gebieden, bijvoorbeeld in de Alpen.
Maar de karaktereigenschappen die binnenvallende Germaanse stammen achterlieten, zijn in sommige streken onmiskenbaar. In Noord-Frankrijk zijn de mensen over het algemeen langer, hebben vaker blonde haren en blauwe ogen. Dit zie je ook in Normandië, waar Noormannen hun genen achterlieten. De streek rond Nice is eeuwen onder Italiaanse heerschappij geweest, terwijl Rouisillon duidelijk Catalaanse kenmerken heeft. De Basken en Corsicanen vormen een geheel eigen cultuur met ieder hun eigen taal.

Franse cultuur
Er is toch in de loop der eeuwen wel degelijk een Franse cultuur ontstaan waarvan de exponenten over de hele wereld bekend zijn. Door de vroege kerstening van het land zijn veel (kerkelijke) bouwstijlen ontstaan in Frankrijk. Gotische kerken en kathedralen in heel Europa zijn vaak gebaseerd op Franse voorbeelden.
De Franse cultuur is op veel meer terreinen een voorbeeld geweest. Tot de Amerikanisering na de Tweede Wereldoorlog zijn intrede deed was Frankrijk vaak de standaard waar de rest van Europa zich aan mat. Zo hebben Franse schrijvers en filosofen uit de Verlichting, maar ook daarna, een stempel gedrukt op het Europese denken. En Frans werd vele eeuwen lang door de betere klassen beschouwd als dé omgangstaal. Ook stromingen in kunst en cultuur als de Romantiek en Art Deco vinden hun oorsprong in Frankrijk.

Belangrijk Frankrijk
Het Franse levenslied, het chanson , mag dan in de laatste dertig jaar aan belangrijkheid verloren hebben: op veel oudere Nederlanders heeft Edith Piaf waarschijnlijk meer indruk gemaakt dan de Beatles dat hebben gedaan. De Fransen zelf zullen overigens nooit ontkennen dat Frankrijk héél belangrijk is. De Fransman voelt zich, in het algemeen, allerminst geroepen zich aan te passen aan omliggende landen. Zíj zijn per slot van rekening toch belangrijk, nietwaar? Deze opvatting uit zich door het vaak niet willen spreken van een andere taal dan het Frans, ook niet tegen toeristen.
Ook blijven de Fransen consequent hun eigen regels naleven. Kijkt heel Europa televisie volgens de zogenaamde PAL-standaard? Nee hoor, Frankrijk gebruikt haar eigen SECAM-systeem. En bijna iedereen ter wereld weet wat je bedoelt als je het over de ziekte AIDS hebt. In Frankrijk noemen ze de ziekte SIDA. Dat je het even in de gaten houdt.
Frankrijk, en de Fransen, willen heel graag belangrijk gevonden worden. Dat zijn ze nu eenmaal zo gewend, en dat is ook wel een zekere charme van het land en zijn inwoners. Hou daar als toerist rekening mee, dan zijn de Fransen hele vriendelijke en gastvrije mensen.

Eten
Er zijn duidelijke verschillen tussen de streken en men verdedigt trots en vol vuur de eigen streek. In het koele noorden, met veel zuivelproducten, vormen boter, room en kaas de basis van een rijke keuken. Zuidwaarts reizend worden kastanjes, walnoten en truffels belangrijk, gebraden in eenden- en ganzenvet. De tuinderijen in het zuiden leveren olijfolie, knoflook, tomaten en paprika’s voor gerechten met Spaanse en Italiaanse invloeden.

Het Franse plezier in lekker eten straalt van de markten af en een rondgang over de markt is een ware les in de Franse aard. Levensmiddelenwinkels zijn ook het drukst op marktdagen. Franse slagers en visboeren zijn meesters in hun vak en geven bij elke verkoop mondeling recepten; kaasboeren en fruitverkopers vragen eerst of het product voor de maaltijd van vandaag of morgen is bestemd.

Vervoer

Autoverhuur
Wie in Frankrijk een auto wil huren, dient minstens drie jaar in het bezit van een rijbewijs te zijn, en minimaal 21 jaar oud. Sommige bedrijven verhuren geen auto’s aan personen jonger dan 26 of ouder dan 60 jaar. Zorg ervoor dat u informatie bij u hebt over wat te doen bij pech of een ongeluk; telefoonnummers en adressen voor noodgevallen; en welke procedures u dan dient te volgen. U dient altijd de autopapieren en een identiteitsbewijs bij u te hebben.

In Frankrijk is autohuur duur. U bent waarschijnlijk veel goedkoper uit wanneer u van tevoren een huurauto regelt. Maar op luchthavens en de grotere spoorwegstations zijn auto’s te huur. Wie naar Frankrijk vliegt, kan meestal een combikaartje kopen en de SNCF biedt een trein/huurauto-combinatie.

Openbaar vervoer
De Franse staatsspoorwegen, SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer), verbindt Parijs en alle andere belangrijke steden. U kunt treinkaartjes van tevoren kopen bij uw reisagent, bij een SNCF-kantoor, op stations en bij reisbureaus (agence de voyage) in Frankrijk.

Op sommige lijnen dient u niet alleen een kaartje te kopen maar ook een stoel te reserveren en op veel stations zijn er aparte loketten voor de verkoop van kaartjes en voor reserveringen. Vanuit Parijs zijn alle grote steden zowel per TGV (Train à Grande Vitesse) als met de gewone diensten te bereiken. De Motorail neemt behalve uzelf ook uw auto of motorfiets mee. Voor TGV en Motorail is reserveren vereist.

Binnenlandse vluchten
De meeste steden in Frankrijk zijn met andere Franse steden door de lucht verbonden. Vluchten uit Parijs vertrekken van Orly Ouest. Het binnenlands vliegverkeer wordt onderhouden door Air France, Air Littoral, Air Liberté en AOM.

Frankrijk vakantie informatie

Land: Frankrijk
Ligging: Europa
Oppervlakte: 547.030 km2
Inwoners: 60.656.178